Wskazówki i odpowiedzi od zespołu BUY.BOX

Joanna Kaczmarek
Autor Joanna Kaczmarek

Czym jest prowizja do wypłaty?

Prowizja do wypłaty to suma prowizji gotowych do wypłaty (zaakceptowanych i rozliczonych ze sklepami).


Prowizja do wypłaty to suma prowizji gotowych do wypłaty (zaakceptowanych i rozliczonych ze sklepami). 

Prowizje dzielą się na trzy kategorie:

  1. Prowizja otwarta to suma prowizji, które nie zostały jeszcze zwalidowane (zweryfikowane) przez sklepy.
  2. Prowizja zaakceptowana to suma prowizji, które zostały już zaakceptowane przez sklepy, ale jeszcze przez nie nie opłacona.
  3. Prowizja do wypłaty to suma prowizji gotowych do wypłaty (zaakceptowanych i rozliczonych ze sklepami). Kategorie: