Wskazówki i odpowiedzi od zespołu BUY.BOX

Waldemar Sadowski
Autor Waldemar Sadowski

Pobieranie danych transakcji


URL wywołujący:

https://api.buybox.click/api/v1/spaces/{spaceId}/transactions?transaction={transactionId}&campaign={campaignId}&from={dateFrom}&to={dateTo}&page={page}&per-page={rowsPerPage}&api-token={ApiKey}

gdzie:

 • {spaceID} - identyfikator twojej strony (do pobrania z panelu wydawcy) 
 • {campaignID} - identyfikator programu partnerskiego; jeżeli chcesz pobrać transakcje dla wszystkich sklepów, pomiń ten parametr
 • {transactionId} - identyfikator pojedynczej transakcji 
 • {dataFrom} - data początkowa zakresu, z jakiego chcesz pobrać dane (format RRRR-MM-DD)
 • {dataTo} - data końcowa zakresu, z jakiego chcesz pobrać dane (format RRRR-MM-DD)
 • {ApiKey} - klucz uwierzytelniający wygenerowany w panelu wydawcy 
 • {page}, {rowsPerPage} - zwracane wyniki ograniczone są domyślnie do 50 pozycji; korzystając z parametru page można pobrać kolejne strony wyników, a parametrem per-page można zmienić liczbę pozycji na stronie

Zwracane dane (JSON):

 • transId - identyfikator transakcji 
 • amount - wartość transakcji 
 • date - data transakcji 
 • spaceId - identyfikator Twojej strony 
 • campId - identyfikator sklepu 
 • status - status prowizji ("new", "accept", "reject")
 • publisherCommissionAmount - wartość prowizji 
 • abpar1, abpar2, abpar3 - wartości parametrów abpar 
 • count - liczba dostępnych stron wyników
Kategorie: