Wskazówki i odpowiedzi od zespołu BUY.BOX

Waldemar Sadowski
Autor Waldemar Sadowski

Wypłata prowizji

Sprawdzanie stanu konta oraz generowanie wypłat


Jeżeli chcesz wypłacić zgromadzone środki lub sprawdzić stan swoich finansów, zaloguj się do swojego konta, a następnie przejdź do zakładki Ustawienia > Finanse.

Znajdziesz tutaj podsumowanie swoich prowizji w podziale na trzy kategorie:

  • Prowizja otwarta to suma prowizji, które nie zostały jeszcze zwalidowane przez sklepy.
  • Prowizja zaakceptowana to suma prowizji, które zostały już zaakceptowane przez sklepy, ale jeszcze przez nie nie opłacona.
  • Prowizja do wypłaty to suma prowizji gotowych do wypłaty (zaakceptowanych i rozliczonych ze sklepami).

Poniżej podsumowania prowizji możesz sprawdzić historię swoich wypłat oraz przesłane nam dokumenty wraz z ich kwotą, aktualnym statusem czy terminem płatności.

Generowanie wypłaty

Jeżeli w prowizji do wypłaty uzbierasz minimum 50 zł, będzie możliwe wygenerowanie płatności. W podsumowaniu Twoich prowizji pojawi się button Wypłać. Kliknij w niego, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. 

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

Jeżeli jesteś osobą fizyczną i nie prowadzisz działaności, po kliknięciu w button Wypłać nastąpi przekierowanie do generatora rachunku. Sprawdź swoje dane, a następnie kliknij button Zapisz. Utworzony zostanie dokument PDF z Twoim rachunkiem, który możesz pobrać w Historii płatności.

Ważne! Rachunek wystawiony będzie w kwocie brutto, co oznacza, że po Twojej stronie jest konieczność rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skontaktuj się z najbliższym Urzędem Skarbowym. Wynagrodzenie otrzymujesz za WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ, co oznacza, że rozliczenie podatku odbywa się na podobnej zasadzie, jak np. w przypadku wynajmu mieszkania. 

Firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, po kliknięciu w button Wypłać nastąpi przekierowanie na stronę generatora płatności. Przygotuj dokument zgodnie z informacjami tam zawartymi, a następnie w formularzu podaj jego numer oraz załaduj gotowy plik PDF. Na koniec kliknij Zapisz.

Kategorie: